Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2007

ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ!

Το καινούριο blog θα είναι κλειστό και θα περιλαμβάνει άρθρα, διδακτικές καταστάσεις και οργανωμένες δραστηριότητες, παρατηρήσεις και καταγραφές συμπεριφορών των παιδιών στα νηπιαγωγεία. Ακόμα σημειώσεις για τη Μνήμη, την Αντίληψη, τη Συμβολική λειτουργία (νοητική εικόνα, παιχνίδι, γλώσσα, ιχνογράφημα και εκ των υστέρων μίμηση), την Φαντασία, τις νοητικές ικανότητες και ατέλειες των νηπίων, σκέψεις για τα νήπια που έχουν προβλήματα συμπεριφοράς.
Ελπίζω πως κάποια στιγμή θα μπορέσω να το δημοσιοποιήσω.
Προς το παρόν το blog χρησιμοποιείται από μένα ως ακόμα ένας χώρος αποθήκευσης πληροφοριών και γνώσεων.